[Lyrics] Kcee – Cultural Praise (Volume 1) (ft. Okwesili Eze Group) Lyrics

Kedu ihe nge enye gi oka omee

Omanma zuru ahu ehh

Mu na onwe mu be

Chukwu ka ihe ge fe

Mu na onwe mu be

Chukwu ka ihe ge fe

Mu na onwe mu be

Chukwu ka ihe ge fe

Omewo ya

Jehovah Jireh Omewo ya

(My provider has done it)

Alpha n’ Omega Omewo ya

(Alpha and Omega has done it)

Omere ya n’oge ya

(He did it in His own time)

Mma mma ya

Mma mma ya

Idi ebube

Mma mma

Mma mma ya

Idi ebube

Omewo ya

(He has done it)

Jehovah Jireh Omewo ya

(My provider has done it)

Alpha n’ Omega Omewo ya

(Alpha and Omega has done it)

Omere ya n’oge ya

(He did it in His own time)

Draw me nearer, nearer blessed Lord,

To the cross where Thou hast died;

Draw me nearer, nearer, nearer blessed Lord,

To Thy precious, bleeding side.

Thou art worthy, Thou art worthy,

Thou art worthy, O Lord.

Thou art worthy to receive glory,

Glory and honor and power.

For Thou hast created, hast all things created,

For Thou hast created all things.

And for Thy pleasure they are created;

Thou art worthy, O Lord.

Thou art worthy, Thou art worthy,

Thou art worthy, O Lord.

Thou art worthy to receive glory,

Glory and honor and power.

For Thou hast created, hast all things created,

For Thou hast created all things.

And for Thy pleasure they are created;

Thou art worthy, O Lord.

Ibuchimo ibuchim ibu chi’anyam ji’ahuzo agada gbachir’uzo

Nwok’obioma

Olile’anya nkendinso

Ohia nwuru oku ma’huya enwuru’oku

Ogini kamgeji toro gi’ozuoro gi

Agama kpisiala nye gi’eze mo

Ibuchimo

Jigide’m (Uphold me)

Onye nwe’m Jisos Jigide’m (My Lord Jesus uphold me)

Jigide’m

Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Oso gi ka’m ga-gba (There’s a race that I must run)

Nmeri gi Ka’m je’me ruwa (By Your victory, I will overcome the world)

Nye’m ike oge nile (Give me strength everyday)

Ka’m ghari da (That I may not fall)

Jigide’m

Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Jigide’m

Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Oso gi ka’m ga-gba

Nmeri gi Ka’m je’me ruwa

Nye’m ike oge nile

Ka’m ghari da

Jigide’m

Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Jigide’m

Onye nwe’m Jisos Jigide’m

Aka aka ya aka Jehovah meme nma

Olu ebube ya nke nerughari nebe’m no

Isi iyi nke ndu nke nadighi ata ata

Aka aka ya aka Jehovah meme nam

Aka aka ya aka Jehovah meme nma

Olu ebube ya nke nerughari nebe’m no

Isi iyi nke ndu nke nadighi ata ata

Aka aka ya aka Jehovah meme nam

Continue Reading
Click to Comment

Leave a Reply

.
Previous article
Next article

I need help with…